Ölümlə nəticələnməyən hamiləlik ağırlaşmaları və mamalıq fəsadlarının tədqiqi metodikasıKurs haqqında

Hamiləlik zamanı ciddi ağırlaşmalarla qarşılaşmış qadınlar arasında oxşar patoloji və subyektiv faktorlar mövcuddur. Bu halların bir qismi hamilə qadınların ölümü ilə nəticələnsə də, onların digər bir qismi ölümdən qurtulmuş olur.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) tərəfindən tövsiyə edilən  “Ölümlə nəticələnməyən hamiləlik ağırlaşmaları və mamalıq fəsadlarının tədqiqi”-nin praktikada tətbiqi tibb müəssisəsində mamalıq xidmətinin keyfiyyətini, ana ölümü və hamiləlik və doğuşdan sonrakı 42 gün ərzində qadınlar arasında xəstələnmə hallarının xüsusiyyətləri, eləcə də xəstələrin yönəldilməsi sisteminin fəaliyyətində güclü və zəif tərəflərin müəyyən edilməsinə imkan yaradır.

Azərbaycanda ana və uşaq sağlamlığının qorunması səhiyyənin prioritet istiqamətidir. Doğuşayardım xidmətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində ciddi tədbirlər həyata keçirilib. Görülən tədbirlərin nəticəsi olaraq, Azərbaycanda ana və uşaq ölümünün səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına nail olunub. Təqdim etdiyimiz kursun da əsas məqsədi tibb işçilərinin bu sahədə təkmilləşdirməklə ana və uşaq ölümünün səviyyəsinin azalmasına kömək etməkdir.